Izvršeno mjerenje emisije gasova na deponiji

Tokom septembra, na deponiji je nastavljeno redovno praćenje potencijalnih emisija gasova i mikroklimatskih parametara na deponiji. Navedene aktivnosti se sprovode u okviru mjesečnog monitoringa emisija gasova propisanih ekološkom dozvolom.

Uzorkovanja i mjerenja se vrše u zoni djelovanja deponije, pri čemu se prate i evidentiraju vrijednosti emisije metana (CH4), ugljen dioksida (CO2), kiseonika (O2), vodonik sulfida (H2S) i vodonika (H2).
Mjerenja vrši JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka.