Izvršena redovna  kontrola kvaliteta vazduha

Redovno mjerenje kvaliteta vazduha izvršeno je za mjesec mart. Mobilnim ekološkim laboratorijem su izvršena mjerenja imisijskih koncentracija relevantnih pokazatelja kvaliteta vazduha, u skladu sa Ekološkom dozvolom. Istovremeno su praćeni i mikrometeorološki parametri: brzina i smjer vjetra, temperatura relativna vlažnost vazduha i pritisak.

Kontrolu mjerenja kvaliteta vazduha tokom 2017. godine na deponiji vrši „Tehničko ekološki zavod“ d.o.o. Banja Luka, firma ovlaštena za obavljenje poslova iz oblasti zaštite životne sredine.