Izvršena primopredaja građevinskih radova na hali

Dana 31.05.2018.godine, u 9 časova, na deponiji u Ramićima izvršena je primopredaja radova na hali za sortiranje i razdvajanje otpada.

Primopredaji su prisustvovali, u ime izvođača radova Konzorcijum „Tekton“ d.o.o. Banja Luka – „GRAĐENJE ĐURIĆ“ d.o.o. Banja Luka i „TERMO KLIMA“ d.o.o. Laktaši, u ime Nadzornog organa „PLAN“d.o.o. Banja Luka i u ime Investitora predstavnici J.P.“DEP-OT“-a.

Uvidom u dokumentaciju kao i neposrednim uvidom na objektu Deponije, utrvđeno je da su građevinski radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, tehničkom dokumentacijom i u skladu sa normativima i standardima koje zahtijeva građevinska struka.