Održana sjednica Skupštine Preduzeća

Na regionalnoj deponiji u Ramićima dana 08.02.2019.godine, izvršen je tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji prizemnog poslovnog objekta – hale za sortiranje komunalnog otpada.

Izvođač radova je bio konzorcijum „TEKTON“ d.o.o. Banja Luka, „GRAĐENJE ĐURIĆ“d.o.o. Banja Luka, „TERMO-KLIMA“ d.o.o. Laktaši, a stručni nadzor nad gradnjom je vršio „PLAN“ d.o.o. Banja Luka.

Tehnički pregled je povjeren JU Institutu za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka, a pored izvođača i nadzornog organa, tehničkom pregledu su prisustvovali i predstavnici investitora.

Izgradnja hale za sortiranje kolmunalnog otpada je sufinansirana od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.