Izvršen redovni monitoring vode na deponiji

Na regionalnoj deponiji je, dana 11.09.2017.god. izvršeno uzorkovanje procjednih i podzemnih voda. Radi se o redovnom i zakonom propisanom monitoringu voda ne deponiji. Uzorkovanje i analizu voda ove godine vrši „Institut za vode“d.o.o. Bijeljina, a uzorkovane su vode iz postrojenja za prečišćavanje, vode potoka Glogovac, kao i voda iz tri pijezometra.
Monitoringom vode je obuhvaćeno uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda (analiza 26 parametara), u cilju kontrole njihovog kvaliteta, utvrđivanja ukupnog opterećenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS-a) kao i utvrđivanja efikasnosti rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

 Pogledajte cijelu galeriju