Izvještaji o odlaganju

Izvještaji o odlaganju otpada za 2016  godinu (preuzmite dokument)
Izvještaji o odlaganju otpada za 2017  godinu (preuzmite dokument)
Izvještaji o odlaganju otpada za 2018  godinu (preuzmite dokument)
Izvještaji o odlaganju otpada za 2019  godinu (preuzmite dokument)