Na deponiji simbolično obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

Iako je riječ o objektu specifične namjene, u J.P.“DEP-OT“-u velika pažnja se posvećuje zaštiti životne sredine kroz aktivnosti sanacije deponije, formiranja, uređenja i održavanja zelenih površina.

Tako je na površini od 29 hektara, čitavom dužinom ograde, posađeno oko 200 sadnica platana, a na ulaznom dijelu deponije je formirano više zelenih ostrva. Posađeno je i više desetina sadnica četinara. Velika pažnja se posvećuje i cvijeću, pa se na deponiji trenutno održava oko 300 sadnica različitih vrsta ruža. Oko četiri hektara na starom dijelu deponije je zatravnjeno, dok je na više od jednog hektara formirana zelena, parkovska površina.

U J.P.“DEP-OT“-u je i ove godine, na simboličan način, obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine. Na ulaznom dijelu deponije je zasađeno 20 novih sadnica četinara kao i 20 novih sadnica različitih vrsta ruža.