Kategorija: Aktuelnosti

Učešće na raspravi o prednacrtu Zakona o biocidima

Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovali su raspravu o Prednacrtu zakona o biocidima. Rasprava je održana 10. oktobra 2018.godine u prostorijama Privredne komore RS.

Održana obuka u okviru teme “Važnost regulatornih okolišnih i ekonomskih pokretača u psotizanju javnih ciljeva i ciljeva sektora”

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ organizovano je studijsko putovanje u Austriju.

Studijsko putovanje u Austriju

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ organizovano je studijsko putovanje u Austriju.

Izvršena dezodorizacija i dezinsekcija na deponiji

Na deponiji su realizovane usluge dezodorizacije i dezinsekcije.

Održana sjednica Skupštine Preduzeća

Dana 28.06.2018.godine, održana je šezdeset i prva sjednica Skupštine J.P.“DEP-OT“-a.

Učešće na tehničkoj radionici u Zenici

U Zenici je, od 20. do 22. juna, održana tehnička radionica: Kurs za kvalifikovane operatere deponija Bosna i Hercegovina, na kojoj su učestvovali i predstavnici J.P.“DEP-OT“-a.
Radionicu je sponzorisala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a kreiralo i organizovalo osoblje Svjetske banke i Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom BiH (BASWA).

Na deponiji simbolično obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

U J.P.“DEP-OT“-u je i ove godine, na simboličan način, obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine. Na ulaznom dijelu deponije je zasađeno 20 novih sadnica četinara kao i 20 novih sadnica različitih vrsta ruža.

Izvršena primopredaja građevinskih radova na hali

Dana 31.05.2018.godine, u 9 časova, na deponiji u Ramićima izvršena je primopredaja radova na hali za sortiranje i razdvajanje otpada. Primopredaji su prisustvovali, u ime izvođača radova Konzorcijum „Tekton“ d.o.o. Banja Luka – „GRAĐENJE ĐURIĆ“ d.o.o. Banja Luka i „TERMO KLIMA“ d.o.o. Laktaši, u ime Nadzornog organa „PLAN“d.o.o. Banja Luka i u ime Investitora predstavnici J.P.“DEP-OT“-a.

Održana završna radionica u okviru projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE”

U okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, finansiranog od Kraljevine Holandije, u Banjaluci je 30.5.2018. održana zajednička radionica članova operativnih timova deset partnerskih javnih preduzeća iz Republike Srpske i Federacije BiH, projektnog tima Ede i Transparency International BiH. U projektu je učestvovalo i J.P.”DEP-OT”.

Učešće na obuci u Zenici

U periodu od 14. do 17. maja 2018.godine, u Zenici, održana je obuka u okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ na kojoj su učestvovali i predstavnici J.P.“DEP-OT“-a. Tema obuke je nosila naziv Prikupljanje podataka, prognoze nastajanja otpada i planiranje upravljanja čvrstim otpadom.