Kategorija: Aktuelnosti

Učešće na seminaru “Principi upravljanja deponijskim gasom na regionalnim deponijama u BiH“

U Banjoj Luci je 5.12.2017 održan jednodevni seminar na temu „Principi upravljanja deponijskim
gasom na regionalnim deponijama u BiH“. Seminar je organizovala Asocijacija za upravljanje
čvrstim otpadom – BASWA, uz podršku Svjetske banke i Švedske agencije za međunarodni razvoj
i saradnju – SIDA u okviru projekta “Building-Long Term Sustainability for Integrated Solid Waste
Management in Bosnia and Herzegovina” .

Izvršeno mjerenje intenziteta ukupnog nivoa buke

Tokom 28.11.2017.god. na regionalnoj deponiji u Ramićima izvršeno je redovno godišnje mjerenje vanjske buke – mjerenje intenziteta ukupnog nivoa buke.

Održana nova radionica

Dana 24.11.2017.god. u J.P.DEP-OT- u je održana nova radionica na temu: Izrada godišnjeg izvještaja o poslovanju preduzeća. Radionica je dio Projekta Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Studijsko putovanje u Sloveniju

U okviru Programa resursne efikasnosti i čistije proizvodnje (RECP) Bosna i Hercegovina, od 23.do 26.oktobra realizovana je studijska posjeta Sloveniji.

Uveden standard ISO 14001

JP ”DEP-OT” d.o.o. Banja Luka, u svoje poslovanje, pored sisteme upravljanja kvalitetom ISO 9001, uvelo je i upravljanje zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001.

Održana radionica u okviru Projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH”

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, dana 17.10.2017.godine, izvršena je redovna jesenja deratizacija.

Završena redovna jesenja deratizacija

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, dana 17.10.2017.godine, izvršena je redovna jesenja deratizacija.

Studijsko putovanje u Sloveniju

U periodu od 23. do 26. oktobra 2017.godine, biće organizovano studijsko putovanje u okviru Programa resursne efikasnosti i čistije proizvodnje Bosna i Hercegovina.

„Energija iz biorazgradivog otpada“-učešće predstavnika J.P.“DEP-OT“- a

Predstavništvo njemačke privrede u BiH (AHK BiH) organizuje posjetu njemačke privredne
delegacije Bosni i Hercegovini s ciljem razmatranja mogućnosti saradnje u oblasti obnovljivih
izvora energije na temu „Energija iz biorazgradivog otpada“.

Započeli radovi na izgradnji hale za razdvajanje ambalažnog otpada

U septembru su započeli su radovi na izgradnji hale za razdvajanje ambalažnog otpada.
Hala će imati funkciju prijema odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, sortiranja i baliranja materijala kao i otpreme sortiranog materijala, prema definisanom tehnološkom postupku.

Send this to friend