Kategorija: Aktuelnosti

Izvršena primopredaja građevinskih radova na hali

Dana 31.05.2018.godine, u 9 časova, na deponiji u Ramićima izvršena je primopredaja radova na hali za sortiranje i razdvajanje otpada. Primopredaji su prisustvovali, u ime izvođača radova Konzorcijum „Tekton“ d.o.o. Banja Luka – „GRAĐENJE ĐURIĆ“ d.o.o. Banja Luka i „TERMO KLIMA“ d.o.o. Laktaši, u ime Nadzornog organa „PLAN“d.o.o. Banja Luka i u ime Investitora predstavnici J.P.“DEP-OT“-a.

Održana završna radionica u okviru projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE”

U okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, finansiranog od Kraljevine Holandije, u Banjaluci je 30.5.2018. održana zajednička radionica članova operativnih timova deset partnerskih javnih preduzeća iz Republike Srpske i Federacije BiH, projektnog tima Ede i Transparency International BiH. U projektu je učestvovalo i J.P.”DEP-OT”.

Učešće na obuci u Zenici

U periodu od 14. do 17. maja 2018.godine, u Zenici, održana je obuka u okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ na kojoj su učestvovali i predstavnici J.P.“DEP-OT“-a. Tema obuke je nosila naziv Prikupljanje podataka, prognoze nastajanja otpada i planiranje upravljanja čvrstim otpadom.

Posjeta studenata deponiji

Dana 17.05.2018. godine banjalučku deponiju su posjetili studenti prve, druge I treće godine Fakulteta za ekologiju, Univerzitet za poslovne studije. U pratnji prof. Dr Obrenije Kalamande su obišli deponiju, upoznali se sa upravljanjem otpadom u banjalučkoj regiji i funkcionisanjem deponije. Najveću pažnju studentima je privukao sistem za degasifikaciju i tretman gasa na baklji, kao i sistem za prečišćavanje otpadnih voda.

Održan sastanak sa predstavnicima Hidroinženjeringa

U četvrtak, 05.04.2018.god. J.P.DEP-OT su posjetili predstavnici slovenačke firme Hidroinženjering. Ova firma radi na području izvođenja radova, savjetovanja i nadzora u oblasti pripreme i dobavljanja pitke vode, pročišćavanja otpadnih voda, infrastrukturnih i hidrotehničkih objekata i tretiranja otpada.

Posjeta slovenačkih predstavnika firme Kolektor

Dana 04.04.2018.god. J.P.DEP-OT su posjetili slovenački predstavnici firme Kolektor. Riječ je o renomiranoj firmi koja se bavi razvojem sistema za upravljanje procesima za različite industrije (procesnu, proizv

Hristos Vaskrse!

Uspješno završena sertifikacija za ISO standard

Nakon što je izvršen redovan nadzorni godišnji audit i uspješno urađena tranzicija iz ISO 9001:2008 u ISO 9001:2015, Sertifikaciono tijelo TÜV SÜD Management Service iz Minhena izdalo je  JP “DEP-OT” d.o.o. sertifikat, kojim se potvrđuje da su u poslovanju ovog preduzeća ispunjeni zahtjevi prema standardu ISO 9001:2015.

Realizovano januarsko mjerenje kvaliteta vazduha

Na lokaciji regionalne deponije u Ramićima provedeno je redovno 24-časovno mjerenje polutanata pokretnim ekološkim laboratorijem smještenim u zoni djelovanja, odnosno na lokaciji deponije

Završen redovni monitoring vode na deponiji

Dana 28.12.2017.godine, na regionalnoj deponiji je izvršeno uzorkovanje procjednih i podzemnih voda. Uzorkovanje i analizu voda je u kalendarskoj 2017. godini vršio „Institut za vode“d.o.o. Bijeljina, a uzorkovane su vode iz postrojenja za prečišćavanje, vode potoka Glogovac, kao i voda iz tri pijezometra.

Send this to friend