Kategorija: Aktuelnosti

Izvršeno mjerenje emisije gasova na deponiji

Tokom septembra, na deponiji je nastavljeno redovno praćenje potencijalnih emisija gasova i mikroklimatskih parametara na deponiji. Navedene aktivnosti se sprovode u okviru mjesečnog monitoringa emisija gasova propisanih ekološkom dozvolom.

Učešće radnika J.P. „DEP-OT“ u borbi protiv korone

U proteklom periodu, pored same vakcinacije, radnici J.P. DEP-OT daju aktivan doprinos radeći na vakcinalnom punktu u hali „Banjalučkog velesajma“.

Izvršena dezinsekcija na deponiji

Na objektima i otvorenim površinama na deponiji u Ramićima izvršena je dezinsekcija.

Udruženje građana “Mozaik prijateljstva”

Udruženje građana “Mozaik prijateljstva” o saradnji sa DEP-OT Regionalna deponija Banja Luka

Realizovano junsko mjerenje emisije gasova

Tokom mjeseca juna izvršeno je redovno praćenje potencijalnih emisija gasova i mikroklimatskih parametara na deponiji. Navedene aktivnosti se sprovode u okviru redovnog mjesečnog monitoringa emisija gasova propisanih ekološkom dozvolom.

Završeno uzorkovanje vode na deponiji

U skladu sa propisanim zakonskim obavezama, na deponiji je realizovano uzorkovanje voda.

Održan sastanak CIRCLE projekta

U Laktašima je, 21.05.2021.god., u prostorijama Opštine, održan sastanak CIRCLE projekta.

Održavanje zelenog pojasa na deponiji

Na deponiji su u toku intenzivni radovi na održavanju zelenih površina. Prostor od ulazne kapije, pa cijelim obodom uz ogradu, koji iznosi oko 10 000 m2, redovno se kosi i održava.

Završena redovna proljetna deratizacija

Na deponiji su radnici preduzeća “EKO – Bel” d.o.o. izvršili redovnu proljetnu deratizaciju.

Sprovedena anketa o kvaliteti usluga

Kontinuirano i mjerljivo poboljšanje kvaliteta usluga jedno je od važnih ciljeva J.P. DEP-OT. Stoga nam je od izuzetnog značaja mišljenje naših poslovnih partnera o kvaliteti, kako samih usluga, tako i uopšte saradnje sa našim Preduzećem.