Kategorija: Aktuelnosti

Realizovano uzorkovanje vode na deponiji

U junu, dana 15.06.2022.godine, na regionalnoj deponiji u Ramićima, realizovano je redovno uzorkovanje voda.

Realizovana vanredna kontrola kvaliteta vazduha na deponiji

Od dana 08.06.do 10.06.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovano je mjerenje kvaliteta vazduha.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava/ponuda za zbrinjavanje deponijskog gasa

Pozivaju se sva zainteresovana domaća ili strana pravna i/ili fizička lica koja obavljaju poslovnu djelatnost u svojstvu preduzetnika (u daljem tekstu: Ponuđač) da podnesu prijavu za učešće u postupku izbora partnera (u daljem tekstu: Partner) za zbrinjavanje deponijskpg gasa pd JP „DEP-OT“ d.o.o. Banja Luka na području regipoalne deponije u Ramićima (Banja Luka).

Završena redovna proljetna deratizacija

Na deponiji je završena redovna jesenja deratizacija. Deratizacijom je obuhvaćen ulazni dio deponije sa pratećim objektima – upravnom zgradom, skladištem tehničkog materijala, skladištem goriva, prostorom vage, praonicom i garažom, kao i plato za prijem otpada i prostor oko azila.

Izvršeno uzorkovanje i analiza sastava otpada i zemljišta

I ove godine, kao i prethodnih nekoliko, zahvaljujući sufinansiranju Fonda za zaštitu sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, naše Preduzeće je uspjelo realizovati značajnu aktivnosti.

Realizovano uzorkovanje vode na deponiji

U septembru, na deponiji u Ramićima, realizovano je redovno uzorkovanje voda. U skladu sa propisanim zakonskim obavezama, uzorkovane su vode potoka Glogovac, te procjedne deponijske vode, prije i poslije tretmana uređajem na bazi reverzne osmoze.

Izvršeno mjerenje emisije gasova na deponiji

Tokom septembra, na deponiji je nastavljeno redovno praćenje potencijalnih emisija gasova i mikroklimatskih parametara na deponiji. Navedene aktivnosti se sprovode u okviru mjesečnog monitoringa emisija gasova propisanih ekološkom dozvolom.

Učešće radnika J.P. „DEP-OT“ u borbi protiv korone

U proteklom periodu, pored same vakcinacije, radnici J.P. DEP-OT daju aktivan doprinos radeći na vakcinalnom punktu u hali „Banjalučkog velesajma“.

Izvršena dezinsekcija na deponiji

Na objektima i otvorenim površinama na deponiji u Ramićima izvršena je dezinsekcija.

Udruženje građana “Mozaik prijateljstva”

Udruženje građana “Mozaik prijateljstva” o saradnji sa DEP-OT Regionalna deponija Banja Luka