Kategorija: Aktuelnosti

Album, Uzorkovanje vode – februar

Album, Uzorkovanje vode – februar

Učešće na radionici

Predstavnici J.P.”DEP-OT”-a su učestvovali na radionici “Postizanje dugoročne održivosti integriranog zbrinjavanja čvrstog otpada”.

Preduzeće uvelo ISO standarde

Preduzeće uvelo ISO standarde / Provjerom kvaliteta, od strane Sertifikacionog tijela TUV SUD Management Service GmbH, potvrđeno je JP ”DEP-OT” d.o.o., za oblast pružanja usluga odlaganja čvrstog otpada, ispunjava zahtjeve prema standardu ISO 9001:2008.

Posjeta učenika O.Š. Borisav Stanković

Dana 01. 12. 2016.god. radnici regionalne deponije u Ramićima su bili domaćini gostima iz banjalučke osnovne škole Borisav Stanković.

Učešće na Konferenciji Upravljanje otpadom – 2016

U Beogradu je 28.11.2016.godine održana Konferencija Upravljanje otpadom – 2016 koja je bila posvećena uticaju otvaranja pregovaračkog Poglavlja 27 – životna sredina na obaveze subjekata upravljanja otpadom, pravcima razvoja zakonske regulative i primerima najbolje domaće i inostrane prakse.

Učešće na „Danima prakse“

Na poziv organizatora, Banja Luka College, JP „DEP-OT“ je uzeo učešće na „Danima prakse“, održanim 28.11.2016.godine. Cilj ovog događaja je bio da omogući studentima da se upoznaju sa radom uspješnih kompanija.

Posjeta studenata

Dana 24.11.2016.godine studenti sa Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci, sa Fakulteta za ekologiju, posjetili su i obišli deponiju. Cilj ove posjete je bio da se studenti upoznaju i edukuju o upravljanju komunalnim otpadom i tehnologiji deponovanja na način koji neće imati negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Učešće na Savjetovanju hemičara, tehnologa i ekologa RS

U Tesliću je 18.11. 2016.godine održano XI savjetovanju hemičara, tehnologa i ekologa RS. Na tom savjetovanju ispred JP „DEP-OT“-a su prezentovana dva naučna rada: Analiza tokova materijala (MFA/SFA) kao alat u procesu donošenja odluka u upravljanju otpadom, Analiza percepcije neprijatnih mirisa sa banjalučke deponije.

Uvođenje ISO standarda

U cilju unapređenja poslovanja i poboljšanja kvaliteta usluga, JP ”DEP-OT” je započelo postupak uvođenja sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2008. U toku su pripreme za sertifikovanje koje će izvršiti ovlaštena kuća, a koje je planirano da se sprovede u prvoj polovini mjeseca decembra.

Posjeta sarajevske delegacije deponiji

Dana 22.11.2016. godine deponiju je posjetila delegacija Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Građevinskog fakulteta Sarajevo i KJKP Rad Sarajevo.