Kategorija: Aktuelnosti

Posjeta sarajevske delegacije deponiji

Dana 22.11.2016. godine deponiju je posjetila delegacija Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Građevinskog fakulteta Sarajevo i KJKP Rad Sarajevo.

Konferencija o upravljanju otpadom, 09.11.2016

Tokom 9. i 10. novembra, u Sarajevu biće održani Sajam i Konferencija – RENEXPO BIH. Riječ je o najvećoj platformi za eksperte o obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti i životne sredine u Bosni i Hercegovini, koja će okupiti potencijalne investitore, predstavnike ministarstava i opštinskih struktura, poslovnih rukovodioca iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

“Zlatni javor” za J.P.DEP-OT

Na Jahorina film festivalu, Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, turizma i ekologije, održanom od 14. do 18. septembra 2016.god. dodijeljene su i nagrade za najbolje ekološke projekte u BiH za 2016.godinu.

Kratak pregled aktivnosti realizovanih na deponiji

Realizovan je Projekat sanacije starog dijela deponije i nastavka izgradnje sanitarne ćelije. Projekat je realizovan kroz dva dijela: prvi dio je bio nastavak izgradnje sanitarne kasete, a drugi dio se sastojao od sanacije starog dijela deponije.

Učešće DEP-OT-a na “Danima Vrbasa”

J.P.“DEP-OT“ je prisutnima na festivalu premijerno prezentovalo 10-minutni film. Posjetioci su se tako upoznali sa redovnim aktivnostima na poslovima prijema i zbrinjavanja otpada, radom postrojenja za prečišćavanje procjednih deponijskih voda, sistema za prikupljanje deponijskih gasova i ostalim aktivnostima koje za cilj imaju minimizaciju negativnih uticaja deponije na životnu sredinu i zašititu voda, vazduha i zemljišta.

Učešće u akciji „Otpadom ukrasi – planetu spasi 2“

I ove godine je J.P.“DEP-OT“ podržalo i učestvovalo u projektu “Otpadom ukrasi, planetu spasi”. Projekat je organizovao Fakultet za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka u saradnji sa Nevladinom organizacijom EKOSFERA.

Send this to friend