Kategorija: Aktuelnosti

Učešće radnika JP „DEP-OT“ d.o.o. na obuci za energetski menadžment

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske su organizovali obuku za energetske menadžere javnih institucija, ustanova i preduzeća u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.

Završeno postavljanje novih cijevi u sistemu za degasifikaciju

U okviru postojećeg sistema za degasifikaciju na deponiji u Ramićima izvršeno je postavljanje i povezivanje novih cijevi u sistem.

Redovni radovi na prekrivanju otpada

Na deponiji su u toku redovni radovi na prekrivanju radne površine. Prekrivanje inertnim materijalom – zemljom, izvodi se na kraju radnog dana.

Realizovan redovan monitoring emisije gasova

Dana 02.08.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovane su redovne aktivnosti u okviru monitoringa emisije gasova, pri čemu je tokom 24 časa vršeno uzorkovanje i praćene potencijalne emisije gasova (CH4, CO2, O2, H2S, H2)

Učešće na javnim konsultacijama u Privrednoj komori

Dana 19.07.2022.godine, u prostorijama Privredne komore u Banjoj Luci, održane su javne konsultacije na temu Nacrta Strategije zaštite životne sredine RS 2022-2032.

Izvršena dezinsekcija na deponiji

Dana 17.06.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, izvršena je dezinsekcija. Tom prilikom je obuhvaćena i tretirana aktivna površina na deponiji – prostor radnog platoa, ukupne površine 5 000,00 m2. Usluge dezinsekcije je izvršio preduzeće „EKO Bel“d.o.o. Trn.

Učešće na sastanku u Privrednoj komori

Dana 15.06.2022.godine, u prostorijama Privredne komore u Banjoj Luci, održan je sastanak na temu Analiza radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Realizovano uzorkovanje vode na deponiji

U junu, dana 15.06.2022.godine, na regionalnoj deponiji u Ramićima, realizovano je redovno uzorkovanje voda.

Realizovana vanredna kontrola kvaliteta vazduha na deponiji

Od dana 08.06.do 10.06.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovano je mjerenje kvaliteta vazduha.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava/ponuda za zbrinjavanje deponijskog gasa

Pozivaju se sva zainteresovana domaća ili strana pravna i/ili fizička lica koja obavljaju poslovnu djelatnost u svojstvu preduzetnika (u daljem tekstu: Ponuđač) da podnesu prijavu za učešće u postupku izbora partnera (u daljem tekstu: Partner) za zbrinjavanje deponijskpg gasa pd JP „DEP-OT“ d.o.o. Banja Luka na području regipoalne deponije u Ramićima (Banja Luka).