Mesec: septembar 2022.

Učešće radnika JP „DEP-OT“ d.o.o. na obuci za energetski menadžment

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske su organizovali obuku za energetske menadžere javnih institucija, ustanova i preduzeća u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.

Završeno postavljanje novih cijevi u sistemu za degasifikaciju

U okviru postojećeg sistema za degasifikaciju na deponiji u Ramićima izvršeno je postavljanje i povezivanje novih cijevi u sistem.

Deponija septembar 2022. godina

Deponija septembar 2022. godina

Redovni radovi na prekrivanju otpada

Na deponiji su u toku redovni radovi na prekrivanju radne površine. Prekrivanje inertnim materijalom – zemljom, izvodi se na kraju radnog dana.