Mesec: jul 2022.

Deponija juni 2022. godina

Deponija juni 2022. godina

Učešće na javnim konsultacijama u Privrednoj komori

Dana 19.07.2022.godine, u prostorijama Privredne komore u Banjoj Luci, održane su javne konsultacije na temu Nacrta Strategije zaštite životne sredine RS 2022-2032.

Izvršena dezinsekcija na deponiji

Dana 17.06.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, izvršena je dezinsekcija. Tom prilikom je obuhvaćena i tretirana aktivna površina na deponiji – prostor radnog platoa, ukupne površine 5 000,00 m2. Usluge dezinsekcije je izvršio preduzeće „EKO Bel“d.o.o. Trn.