Mesec: jun 2022.

Učešće na sastanku u Privrednoj komori

Dana 15.06.2022.godine, u prostorijama Privredne komore u Banjoj Luci, održan je sastanak na temu Analiza radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Realizovano uzorkovanje vode na deponiji

U junu, dana 15.06.2022.godine, na regionalnoj deponiji u Ramićima, realizovano je redovno uzorkovanje voda.

Realizovana vanredna kontrola kvaliteta vazduha na deponiji

Od dana 08.06.do 10.06.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovano je mjerenje kvaliteta vazduha.