Mesec: oktobar 2021.

Završena redovna proljetna deratizacija

Na deponiji je završena redovna jesenja deratizacija. Deratizacijom je obuhvaćen ulazni dio deponije sa pratećim objektima – upravnom zgradom, skladištem tehničkog materijala, skladištem goriva, prostorom vage, praonicom i garažom, kao i plato za prijem otpada i prostor oko azila.

Izvršeno uzorkovanje i analiza sastava otpada i zemljišta

I ove godine, kao i prethodnih nekoliko, zahvaljujući sufinansiranju Fonda za zaštitu sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, naše Preduzeće je uspjelo realizovati značajnu aktivnosti.