Godina: 2020.

Na deponiji izvršena deratizacija

Radnici preduzeća „EKO-Bel“ su na deponiji u Ramićima realizovali aktivnosti u okviru redovne deratizacije.

Realizovan monitoring voda i emisije gasova na deponiji

Na deponiji u Ramićima, u sklopu monitoringa voda, izvršeno je uzorkovanje voda na deponiji, vode potoka Glogovac, te podzemnih voda, kao i redovno mjerenje potencijalne emisije gasova, uz praćenje meteoroloških parametara.

Potvrda uspješne implemetnacije ISO standarda

Kako je cilj našeg preduzeća stalno poboljšanje kvaliteta usluga koje pružamo, od izuzetnog značaja nam je mišljenje naših poslovnih partnera o kvaliteti, kako samih usluga tako i uopšte saradnje sa našim preduzećem.

Album deponija april – maj 2020. godina

Album deponija april – maj 2020. godina

Izvršena nabavka buldožera

Tokom proteklog mjeseca izvršena je nabavka i primopredaja nove radne mašine na deponiji. Riječ je o buldožeru, čiji je proizvođač DRESSTA, model TD-20M Extra LGP LA. Dobavljač mašine je firma “TEI MC” d.o.o. Banja Luka.

Proljetno uređenje deponije

U toku je redovno proljetno uređenje deponije u okviru kojeg se vrši redovno održavanje oko 3.5 ha zelenih površina košenjem kao i uređenje ulaznog dijela deponije koje je sa svojim cvjetnjakom već preproznatljiv znak deponije u Ramićima.

Album deponija mart 2 2020. godina

Album deponija mart 2 2020. godina

Redovna dezinfekcija na deponiji

U skladu sa preporukama i odlukama nadležnih institucija Republike Srpske i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), na deponiji u Ramićima vrši se svakodnevno dezinfekcija radnih površina.

Album dezinfekcija na deponiji mart 2020.godina

Album dezinfekcija na deponiji mart 2020.godina

Album deponija mart 2020. godina

Album deponija mart 2020. godina

Send this to friend