Mesec: jul 2020.

Deponija juni – juli 2020.godina

Deponija juni – juli 2020.godina

Izvršena kontrola, ispitivanje i servisiranje aparata za početno gašenje požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara Republike Srpske, članom 36. i 37. („Službeni glasnik“ 94/19) u J.P.DEP-OT je izvršeno servisiranje i kontrola aparata za početno gašenje požara.