Mesec: maj 2018.

Učešće na obuci u Zenici

U periodu od 14. do 17. maja 2018.godine, u Zenici, održana je obuka u okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ na kojoj su učestvovali i predstavnici J.P.“DEP-OT“-a. Tema obuke je nosila naziv Prikupljanje podataka, prognoze nastajanja otpada i planiranje upravljanja čvrstim otpadom.

Nastavak izgradnje hale 9, maj 2018.godina

Nastavak izgradnje hale 9, maj 2018.godina

Nastavak izgradnje hale 8, April 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 8, April 2018. godina

Posjeta studenata deponiji

Dana 17.05.2018. godine banjalučku deponiju su posjetili studenti prve, druge I treće godine Fakulteta za ekologiju, Univerzitet za poslovne studije. U pratnji prof. Dr Obrenije Kalamande su obišli deponiju, upoznali se sa upravljanjem otpadom u banjalučkoj regiji i funkcionisanjem deponije. Najveću pažnju studentima je privukao sistem za degasifikaciju i tretman gasa na baklji, kao i sistem za prečišćavanje otpadnih voda.