Mesec: februar 2018.

Album deponija februar 2018.godina

Album deponija februar 2018.godina

Nastavak izgradnje hale 5, februar 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 5, februar 2018. godina

Realizovano januarsko mjerenje kvaliteta vazduha

Na lokaciji regionalne deponije u Ramićima provedeno je redovno 24-časovno mjerenje polutanata pokretnim ekološkim laboratorijem smještenim u zoni djelovanja, odnosno na lokaciji deponije

Nastavak izgradnje hale 4, januar 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 4, januar 2018.godina