Godina: 2017.

Nesavjesnim paljenjem korova izazvao požar

Dana 23.02.2017.god., oko 13 časova, jedan od mještanina Ramića je nesavjesnim paljenjem korova na svojoj parceli izazvao nekotrolisan požar. Vjetar je prenio požar u obuhvat kojim gazduje J.P.“DEP-OT“. Požar je zahvatio mali dio obuhvata uz ogradu na koji su privremeno bile odložene gume.

Album, Uzorkovanje vode – februar

Album, Uzorkovanje vode – februar

Učešće na radionici

Predstavnici J.P.”DEP-OT”-a su učestvovali na radionici “Postizanje dugoročne održivosti integriranog zbrinjavanja čvrstog otpada”.

Album, deponija Februar 2017. godine

Album, deponija Februar 2017. godine

Album, deponija Januar 2017. godine

Album, deponija Januar 2017. godine

Preduzeće uvelo ISO standarde

Preduzeće uvelo ISO standarde / Provjerom kvaliteta, od strane Sertifikacionog tijela TUV SUD Management Service GmbH, potvrđeno je JP ”DEP-OT” d.o.o., za oblast pružanja usluga odlaganja čvrstog otpada, ispunjava zahtjeve prema standardu ISO 9001:2008.

Album, deponija Decembar 2016. godine

Učešće u akciji „Otpadom ukrasi – planetu spasi 2“