Mesec: oktobar 2017.

Održana radionica u okviru Projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH”

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, dana 17.10.2017.godine, izvršena je redovna jesenja deratizacija.

Završena redovna jesenja deratizacija

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, dana 17.10.2017.godine, izvršena je redovna jesenja deratizacija.

Studijsko putovanje u Sloveniju

U periodu od 23. do 26. oktobra 2017.godine, biće organizovano studijsko putovanje u okviru Programa resursne efikasnosti i čistije proizvodnje Bosna i Hercegovina.

„Energija iz biorazgradivog otpada“-učešće predstavnika J.P.“DEP-OT“- a

Predstavništvo njemačke privrede u BiH (AHK BiH) organizuje posjetu njemačke privredne
delegacije Bosni i Hercegovini s ciljem razmatranja mogućnosti saradnje u oblasti obnovljivih
izvora energije na temu „Energija iz biorazgradivog otpada“.

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Započeli radovi na izgradnji hale za razdvajanje ambalažnog otpada

U septembru su započeli su radovi na izgradnji hale za razdvajanje ambalažnog otpada.
Hala će imati funkciju prijema odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, sortiranja i baliranja materijala kao i otpreme sortiranog materijala, prema definisanom tehnološkom postupku.

Počela izgradnja privremene pumpne stanice na deponiji

Na Regionalnoj deponiji je započela izgradnja privremene pumpne stanice sa nadzemnim rezervoarom za gorivo. Rezervoar je zapremine 10 m 3 , a sama stanica će biti izgrađena i izvedena u skladu sa najvišim EU standardima u pogledu zaštite životne sredine i zaštite od požara.