Mesec: septembar 2017.

Album, deponija Septembar 2017. godine

Album, deponija Septembar 2017. godine

Realizovano mjerenje kvaliteta vazduha na deponiji

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, provedeno je 24-časovno septembarsko mjerenje polutanata pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL) koji je bio lociran tokom čitavog perioda mjerenja u zoni uticaja deponije, odnosno, na lokaciji deponije.

Album, uzorkovanje vode, Septembar 2017. godine

Album, uzorkovanje vode, Septembar 2017. godine

Izvršen redovni monitoring vode na deponiji

Na regionalnoj deponiji je, dana 11.09.2017.god. izvršeno uzorkovanje procjednih i podzemnih voda.