Mesec: januar 2017.

Album, deponija Januar 2017. godine

Album, deponija Januar 2017. godine

Preduzeće uvelo ISO standarde

Preduzeće uvelo ISO standarde / Provjerom kvaliteta, od strane Sertifikacionog tijela TUV SUD Management Service GmbH, potvrđeno je JP ”DEP-OT” d.o.o., za oblast pružanja usluga odlaganja čvrstog otpada, ispunjava zahtjeve prema standardu ISO 9001:2008.

Album, deponija Decembar 2016. godine

Učešće u akciji „Otpadom ukrasi – planetu spasi 2“