Mesec: novembar 2016.

Posjeta studenata

Dana 24.11.2016.godine studenti sa Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci, sa Fakulteta za ekologiju, posjetili su i obišli deponiju. Cilj ove posjete je bio da se studenti upoznaju i edukuju o upravljanju komunalnim otpadom i tehnologiji deponovanja na način koji neće imati negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Učešće na Savjetovanju hemičara, tehnologa i ekologa RS

U Tesliću je 18.11. 2016.godine održano XI savjetovanju hemičara, tehnologa i ekologa RS. Na tom savjetovanju ispred JP „DEP-OT“-a su prezentovana dva naučna rada: Analiza tokova materijala (MFA/SFA) kao alat u procesu donošenja odluka u upravljanju otpadom, Analiza percepcije neprijatnih mirisa sa banjalučke deponije.

Uvođenje ISO standarda

U cilju unapređenja poslovanja i poboljšanja kvaliteta usluga, JP ”DEP-OT” je započelo postupak uvođenja sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2008. U toku su pripreme za sertifikovanje koje će izvršiti ovlaštena kuća, a koje je planirano da se sprovede u prvoj polovini mjeseca decembra.

Posjeta sarajevske delegacije deponiji

Dana 22.11.2016. godine deponiju je posjetila delegacija Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Građevinskog fakulteta Sarajevo i KJKP Rad Sarajevo.

Učešće u akciji „Otpadom ukrasi – planetu spasi 2“

Učešće u akciji „Otpadom ukrasi – planetu spasi 2“

Rad deponije u Ramićima u vanrednim situacijama, maj, 2014. godina

Rad deponije u Ramićima u vanrednim situacijama, maj, 2014. godina