Mesec: septembar 2016.

“Zlatni javor” za J.P.DEP-OT

Na Jahorina film festivalu, Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, turizma i ekologije, održanom od 14. do 18. septembra 2016.god. dodijeljene su i nagrade za najbolje ekološke projekte u BiH za 2016.godinu.

Kratak pregled aktivnosti realizovanih na deponiji

Realizovan je Projekat sanacije starog dijela deponije i nastavka izgradnje sanitarne ćelije. Projekat je realizovan kroz dva dijela: prvi dio je bio nastavak izgradnje sanitarne kasete, a drugi dio se sastojao od sanacije starog dijela deponije.