REGIONALNA DEPONIJA
BANJA LUKA

O NAMA

Deponija u Ramićima se još od davne 1976.god. koristi za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada Grada Banje Luke…

PROJEKTI

Strategija upravljanja čvrstim otpadom u BIH predviđa upravljanje čvrstim otpadom na regionalnom nivou, tj. izgradnju regionalnih sanitarnih deponija.

GALERIJA

Radne aktivnosti preduzeća možete pratiti i putem fotografija i video materijala na stranici Galerija…

DEP-OT AKTUELNOSTI

Deponija u Ramićima se još od davne 1976.god. koristi za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada Grada Banje Luke. Do jula 2004. god. deponijom je upravljalo komunalno preduzeće „Čistoća“a.d., a nakon toga nadležnost nad deponijom je preuzelo J.P.“DEP-OT“.