Posjeta studenata

Dana 24.11.2016.godine studenti sa Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci, sa Fakulteta za ekologiju, posjetili su i obišli deponiju. Cilj ove posjete je bio da se studenti upoznaju i edukuju o upravljanju komunalnim otpadom i tehnologiji deponovanja na način koji neće imati negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Send this to friend