Posjeta studenata banjalučkoj deponiji

Dana 01.06.2017.godine studenti Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta „APEIRON“, Banja Luka i Banja Luka College sa profesoricom doc. dr Ljiljanom Stojanović Bjelić su posjetili deponiju. Cilj posjete je upoznavanje studenata sa upravljanjem otpadom u banjalučkoj regiji, kao i radom i funkcionisanjem deponije komunalnog otpada.

Send this to friend