Izvršena redovna jesenja deratizacija na deponiji

Na deponiji je izvršena redovna jesenja deratizacija kojom je obuhvaćena površina od oko 12000 m2. Deratizacija je izvršena na ulaznom dijelu sa objektima – u upravnoj zgradi, skladištu tehničkog materijala, skladištu goriva, prostoru vage, praonicama, garaži kao i na platou za prijem otpada i prostoru oko azila.

Usluge deratizacije je obavilo preduzeće „EKO Bel“ d.o.o.

Send this to friend