Finansijski izvještaji

2018

Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine (dokument)

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Bilans tokova gotovine od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Aneks (Dodatni računovodstveni izvještaj) za period od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu (dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje za 2018. godinu (dokument)

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017 (dokument)

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. – 2017. godina (dokument)

 

2017

Bilans stanja – 2017. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2017. godina(preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima perioda – 2017. godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2017. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2017. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2017. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje (preuzmite dokument)

 

2016

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2016. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2016. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2016.godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2016. godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2016. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2016. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2016. godina (preuzmite dokument)

Napomene iz godišnje finansijske izvještaje – 2016. godina (preuzmite dokument)

 

2015

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2015. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2015. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2015.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2015. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2015. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2015. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2015. godina (preuzmite dokument)

 

2014

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2014. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2014. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2014.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2014. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2014. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2014. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2014. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2013. godinu (preuzmite dokument)

 

2013

Bilans stanja – 2013. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2013.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2013. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2013. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2013. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2013. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje – 2013. godina (preuzmite dokument)

 

2012

Bilans stanja – 2012. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2012.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2012. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2012. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2012. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje – 2012. godina (preuzmite dokument)

 

2011

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT za 2011. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2011. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2011.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2011. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2011. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2011. godina (preuzmite dokument)

 

2010

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT za 2010. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2010. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2010.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2010. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2010. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje (preuzmite dokument)

2009

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT za 2009. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2009. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2009.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2009. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2009. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2009. godina (preuzmite dokument)

 

2008

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja

za 2008.  godinu  J.P. ˝DEP-OT ˝ Banja Luka (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2008. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2008.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2008. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2008. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2008. godina (preuzmite dokument)

Send this to friend