Kategorija: Galerija

Album deponija februar 2018.godina

Album deponija februar 2018.godina

Nastavak izgradnje hale 5, februar 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 5, februar 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 4, januar 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 4, januar 2018.godina

Nastavak izgradnje hale 3, januar 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 3, januar 2018.godina

Nastavak izgradnje hale 2 decembar, 2017.godina.

Nastavak izgradnje hale, decembar 2017.god

Nastavak izgradnje hale, decembar 2017.god

Nastavak izgradnje hale, decembar 2017.god

Galerija, BASWA seminar

Galerija, BASWA seminar

Album, novembar 2017. godine

Album, novembar 2017. godine

Album, izgradnja pumpne stanice, oktobar 2017. godine

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Album, nastavak izgradnje hale, oktobar 2017. godine

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Send this to friend