Kategorija: Aktuelnosti

Kratak pregled aktivnosti realizovanih na deponiji

Realizovan je Projekat sanacije starog dijela deponije i nastavka izgradnje sanitarne ćelije. Projekat je realizovan kroz dva dijela: prvi dio je bio nastavak izgradnje sanitarne kasete, a drugi dio se sastojao od sanacije starog dijela deponije.

Učešće DEP-OT-a na “Danima Vrbasa”

J.P.“DEP-OT“ je prisutnima na festivalu premijerno prezentovalo 10-minutni film. Posjetioci su se tako upoznali sa redovnim aktivnostima na poslovima prijema i zbrinjavanja otpada, radom postrojenja za prečišćavanje procjednih deponijskih voda, sistema za prikupljanje deponijskih gasova i ostalim aktivnostima koje za cilj imaju minimizaciju negativnih uticaja deponije na životnu sredinu i zašititu voda, vazduha i zemljišta.

Učešće u akciji „Otpadom ukrasi – planetu spasi 2“

I ove godine je J.P.“DEP-OT“ podržalo i učestvovalo u projektu “Otpadom ukrasi, planetu spasi”. Projekat je organizovao Fakultet za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka u saradnji sa Nevladinom organizacijom EKOSFERA.

Send this to friend