Autor: DEP-OT

Održana nova radionica

Dana 24.11.2017.god. u J.P.DEP-OT- u je održana nova radionica na temu: Izrada godišnjeg izvještaja o poslovanju preduzeća. Radionica je dio Projekta Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Studijsko putovanje u Sloveniju

U okviru Programa resursne efikasnosti i čistije proizvodnje (RECP) Bosna i Hercegovina, od 23.do 26.oktobra realizovana je studijska posjeta Sloveniji.

Album, izgradnja pumpne stanice, oktobar 2017. godine

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Album, nastavak izgradnje hale, oktobar 2017. godine

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Uveden standard ISO 14001

JP ”DEP-OT” d.o.o. Banja Luka, u svoje poslovanje, pored sisteme upravljanja kvalitetom ISO 9001, uvelo je i upravljanje zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001.

Održana radionica u okviru Projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH”

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, dana 17.10.2017.godine, izvršena je redovna jesenja deratizacija.

Završena redovna jesenja deratizacija

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, dana 17.10.2017.godine, izvršena je redovna jesenja deratizacija.

Studijsko putovanje u Sloveniju

U periodu od 23. do 26. oktobra 2017.godine, biće organizovano studijsko putovanje u okviru Programa resursne efikasnosti i čistije proizvodnje Bosna i Hercegovina.

„Energija iz biorazgradivog otpada“-učešće predstavnika J.P.“DEP-OT“- a

Predstavništvo njemačke privrede u BiH (AHK BiH) organizuje posjetu njemačke privredne
delegacije Bosni i Hercegovini s ciljem razmatranja mogućnosti saradnje u oblasti obnovljivih
izvora energije na temu „Energija iz biorazgradivog otpada“.

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Album, početak izgradnje hale, Septembar. 2017. godine

Send this to friend