Autor: DEP-OT

Album deponija mart 2 2020. godina

Album deponija mart 2 2020. godina

Redovna dezinfekcija na deponiji

U skladu sa preporukama i odlukama nadležnih institucija Republike Srpske i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), na deponiji u Ramićima vrši se svakodnevno dezinfekcija radnih površina.

Album dezinfekcija na deponiji mart 2020.godina

Album dezinfekcija na deponiji mart 2020.godina

Album deponija mart 2020. godina

Album deponija mart 2020. godina

Izvršena interna obuka i provjera radnika iz zaštite od požara

U perodu od 3. do 11. februara 2020.godine izvršena je interna obuka i provjera radnika J.P.DEP-OT-a iz zaštite od požara.

Izvršeno uzorkovanje vode

U okviru redovnog i zakonom propisanog monitoringa voda, dana 12.02.2020.god., na regionalnoj deponiji je izvršeno prvo ovogodišnje uzorkovanje procjednih i podzemnih voda.

Izvršena redovna jesenja deratizacija na deponiji

Na deponiji je izvršena redovna jesenja deratizacija kojom je obuhvaćena površina od oko 12000 m2

Album deponija septembar – oktobar 2019. godina

Album deponija septembar – oktobar 2019. godina

Album deponija juli 2019. godina

Album deponija juli 2019. godina

Album deponija juni 2019.godina

Album deponija juni 2019.godina

Send this to friend